Solucións

Algunhas das solucións para este problema serían protexer os lugares de hábitats naturais, educar ao público sobre a importancia dos hábitats naturais e a biodiversidade, facer programas de plantexamento familiar en zonas de rápido crecemento de poboación e encontrar formas de aumentar a produción agrícola sen aumentar a superficie cultivada.
Picture