CSIC

"Consello Superior de Investigacións Científicas"

Dimorfismo sexual

O dimorfismo sexual é a diferenza de formas, coloración e tamaños entre machos e femias dunha mesma especie.

Especies endémicas

As especies endémicas son aquelas que evolucionas aisladamente do resto, e iso fai que se desarroien nunha rexión particular e sexan propias dela, sen desarroiarse noutros lugares. Este é un fenómeno que ocorre un moitas rexións do planeta e ocorre con especies de todo tipo.

Monocultivos

Os monocultivos son plantacións de grade extensión con cultivos dunha soa especie. Por exemplo con eucalipto no caso de árbores, ou grandes plantacións de cereais. A maioría dos produtos que se obteñen nas plantacións destínanse a explotación. Os monocultivos desgastan os nutrientes do solo erosionándoo.