Principais causas

As principais causas da perda da biodiversidade son: a destrución, degradación e fragmentación dos hábitats; a introdución de especies exóticas en novos hábitats, que provoca un desequilibrio entre elas; a contaminación da atmosfera, do solo e da auga; o cambio climático producido polo efecto invernadoiro, e a repoboación forestal con monocultivos* de rápido crecemento, coma as plantacións de xirasoles.
Picture