A perda de biodiversidade

Picture
A perda de biodiversidade é un dos principais motivos do cambio global xunto co cambio climático e a desertificación. A rápida perda dela que estamos a ter na actualidade é bastante preocupante, xa que se perden ou se deterioran os ben e servizos que os ecosistemas proporcionan a sociedade. Polo tanto, a conservación da biodiversidade constitúe un dos pilares do desarroio sostible xa que a súa pérdida pon en xogo a capacidade dos ecosistemas para manter as xeracións futuras.
Algunhas das especies que máis preocupa a súa extinción son:
o lince ibérico,
Picture
a balea azul
Picture
e o oso panda.
Picture